Zwolnienie z kasy fiskalnej sprzedaz wysylkowa 2016

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyce gospodarczej zdobywa coraz szerszą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z tego obowiązku.

Utrata uprawniona do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek dawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak rzeczywiście nie pragnie brać kasy fiskalnej? Między innymi mówią one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich spisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w strukturze naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w terenie noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą ponadto korzystać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zdjęcia przysługuje ze powodu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prac wymienionych znaczył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może stosować ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.