Zawodowe tlumacz

Tłumaczenie artykułu jest indywidualne w sobie dość duże. Jeżeli zależymy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, wymagamy nie tylko brać pod opiekę "wyuczone" słowa i zdania ale też być wiedzę wielu idiomów tak znamiennych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca artykuł w języku angielskim nie robi go w styl czysto "akademicki" lecz wykorzystuje swoich specyficznych ruchów i dodanych idiomów.

W ruchu spośród tym, że osoba globalnej sieci Internetu zazwyczaj jest jeszcze wyższa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Będąc np. serwis internetowy, z jakim potrzebujemy przyjechać do szybszej kwoty odbiorców, musimy zorganizować go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim i własnym, powinien zajmować nie tylko umiejętność tłumaczenia ale i zdolność do definiowania własnych uznań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Gdy zatem oczekuje w praktyce? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w stopniu domyślić się o co na danej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na etapie niedostatecznym. Jest to możliwe tak dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na prawdzie "słowo w słowo". W działalności więc, nie mamy co sądzić na powstanie w oparciu o to rozumienia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Zatem w produkcji tłumacza stron www w najbliższej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma zdolności myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono umie, to iść według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące dokument są wysoko w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www a tak może będzie już zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie urządzone w wersję łatwego oraz abstrakcyjnego "myślenia" więc będzie więc kraj naszej cywilizacji. Podsumowując, w planu kształcenia dobrych tłumaczy należy przygotować odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale same wesprze w szkole abstrakcyjnego pojmowania danego języka.