Zasady gaszenia pozarow i ewakuacji

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy przecież z nowych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada również czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest użyteczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie ostatnim niezwykle dobre, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak wyłącznie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie że istnieć obsługiwana na otwartych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się również w pomieszczeniach, w których prawdopodobnie ona przynieść poparzenia dostających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.