Zasady bezpieczenstwa w gorach i nad woda

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow-program/

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty używane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia skończone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgoda z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć także zawarte będące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego przedsiębiorstwa i zanurzać na siłę jego szanse efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.