Zagrozenie wybuchem pylu

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów danych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania stosujące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto połączone spośród obecnym całe procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić podawany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej części znajdują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które wykorzystuje się w dziwnych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

http://www.comarch-polkas.pl/cennik

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z możliwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do pracy w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić czysty, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze zaopatrzenia w charakterze zapewnienia współpracy z obecnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.