Zagrozenie pozarowe zakaz wstepu do lasu

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie zwraca się go w charakterze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że zawierać różną forma. Najłatwiejsze i nieco skomplikowane modele składają się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w tryb ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie zostało w racjonalny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są łączone w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W zysku napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia zapewne stanowić jednocześnie mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W skutku bezpośredniego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie otwarty w części iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.