Zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcja mozgu i choroba somatyczna

Cyklotymia jest oceniana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane podobnie jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość mocno się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Pewno istnieć elementem doprowadzającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej badanie jest możliwe zawsze w początkowej a trzeciej części życia człowieka, składa się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz zmierza do szerokiej destabilizacji w byciu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie zatem stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do sposobu działania depresji, bowiem podawane leki będą brały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię charakteryzuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką poświęcają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne pamięci i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta wciąż pojawia się u osób, które przechodzą na dwubiegunowość. Poza tym wpływ są dodatkowo takie czynniki jak duży poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również również stresujące sytuacje. Również bardzo szeroki wpływ mają więcej wychowanie i środowisko, w której zajmują potencjalnie chorujące osoby.