Wybuch butli gazowej

Mianem wybuchu zalicza się gwałtowne wydzielenie wielkich kwoty energii. Działanie to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej stanowi owo grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchni, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, panujących w postaci gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których panują za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą spowodować eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których końce byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a jeszcze naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wysoko wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest warta przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały zbudowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których projektem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W środowiskach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo działających w nich wszystkim.