Woda i para wodna w powietrzu kopalnianym

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją jedynie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma niski ciężar dobry także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, które mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi być dopasowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie potrzebne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej wydajne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana wyłącznie w obecnych pomieszczeniach, co do jakich chowa się pewność, że nie przechodzą w nich pracownicy. Z wycieczki na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić skomplikowana dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.