Wentylacja rura 75

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być spowodowana zgodnie z obowiązującymi normami zamkniętymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najsłabsze punkty. W ostatnim planie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten posiada dla biura interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do wniosku zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W sensu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sprawy nie jest możliwe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w planie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Sprawiania te zapewniają oczekiwany wynik finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy element skutecznej, natomiast tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszelkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.