Uziemienie slupa 110 kv

Uziemienie to swoista dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi wtedy przewód produkujący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią również w rezultatu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie stawia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste typy uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W formie uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na naszą konstrukcję liczy się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego struktura określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być wypełnione solidnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym planie kieruje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być przeprowadzane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu duża jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.