Transgraniczny przeplyw towarow i osob w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w myśli minimalnych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych przeznaczonych do zysku w okolicach zagrożonych wybuchem oraz materiałów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w twórz szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie wymaga robić towar w relacje od miejsca w jakim będzie on odczuwany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wychodzące z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich grania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić niezwłocznie wycofany z sektora. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z informacją ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.