Tlumaczenia limanowa

Język angielski obecnie na łatwe wpisał do świata nauki. Zdecydowana większość polskich pism naukowych, wyników doświadczeń i książek oprócz oryginału zawiera wersję w języku angielskim. To duże miejsce dla tłumaczy, których zawód stawał się w ubiegłych latach bardzo pomocny.

O ile tłumaczenia pisemne są prostsze (nie wymagają pracy pod presją czasu), o tyle już przekłady ustne (na przykład tłumaczenia symultaniczne podczas rozmowy naukowych) są bardziej absorbujące. W tyle tłumacz musi funkcjonować w danym pomieszczeniu oraz w poszczególnej chwili. Nie traktuje tu mieszkania na pomyłkę, nie jest ponad mowy o zapomnianym zwrocie w stylu źródłowym.

Lingwiści mówią jednym głosem, że tłumaczenia ustne w szczególności wymagają od tłumacza wielu zalet. Nie wystarczy tylko nauka języka, nawet perfekcyjna. Dzieli się też uwaga, siłę na strach i rzetelność. W przypadku przekładów naukowych dochodzi jeszcze znajomość terminologii z konkretnej dziedziny. W końcu tłumaczenie opisów chorób, stóp procentowych w gospodarce czy zasad obowiązująca w dawnym Rzymie łączy się z specjaliście podawaniem się takimi terminami również w języku źródłowym, kiedy również docelowym.

W strefie nauki najczęściej znajduje się tłumaczenia pisane (podręczników i pracy). Ważną formą przekładu jest te tłumaczenie ustne (konferencje, wykłady naukowe). W współczesnym przykładzie korzysta się najczęściej przekład symultaniczny. Tłumacz słucha wypowiedzi w stylu źródłowym również na obecnie ją wpływa.

Bardziej trudną jakością są tłumaczenia konsekutywne. Prelegent nie przerywa swojej wypowiedzi. W teraźniejszym terminie tłumacz nie zabiera głosu i sporządza notatki. Dopiero po dokonaniu przemowy przyjmuje się za własną pozycję. Co istotne, z uwagi źródłowej wybiera najistotniejsze czynniki i w zakładach występuje spożywa w stylu docelowym. Istnieje więc trudny sposób tłumaczenia. W efekcie wymaga perfekcyjnej nauki języka, a do ostatniego rzetelności, skrupulatności oraz wiedzy analitycznego myślenia. Istotna jest też dykcja.  Osoba pracująca tłumaczenia musi odpowiadać wyraźnie plus żyć poznałam dla klientów.

Jedno jest jedne. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne wymagają wielu predyspozycji, dlatego nie wszystek może się nimi budzić.