Technologia gastronomiczna napoje alkoholowe

analiza ryzyka wybuchuZobacz naszą stronę www

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest materiałem, którego nadrzędnym celem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w kierunku systemów ochronnych i urządzeń, które zjadane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania zgodzie z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną osobę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z poradą, jeżeli artykuł jest identyczny z regułą to domniemywa się jego spójność z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych łączonych w powierzchniach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi dbać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia i systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a sposoby ochronne powinny stanowić oczywiście zaprojektowane, by jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być budowane ze znajomością wiedzy technicznej. I ilości i podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno mieć oznaczenie CE. Materiały używane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi i atmosferą nie mogą występować żadne reakcje, jakie potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne nie mogą sprawić zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w końcu ich zadania nie powstaną za duże gorączki i promieniowanie. Nie umieją stanowić zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.