Szkolenia pracownikow jako element motywacji

Mianem szkoleń wybiera się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić nauki i umiejętności zawodowe niezbędne do tworzenia danej instytucji. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o dość niskiej frekwencji, bowiem maksymalnie liczy w nich udział około trzydziestu osób. Stanowi ostatnie wartość uczestników przywodząca automatycznie na rzecz liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to przecież i forma edukacji, aczkolwiek nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Wyróżnia się kilka rodzajów szkoleń, w relacje od wartości kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie wszystkich zainteresowanych, zaś start w nich jest nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy też mogą umieszczać naszych pracowników na ostatniego rodzaju szkolenia kadr, pokrywając przy tym połowa kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w której przemawia do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników tudzież udostępnia internetową podstawę danych mającą informacje na problem dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb indywidualnego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z pewnej firmy), uczestnicy są stawiani na rozwijania tego sposobu przez ich pracodawcę, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – odbywają się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego zakładu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich rozmawianie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim stanowi zakład pracy. Istnieje tzw. rejestr firm szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które mówią szkolenia dla kobiet szukających pracy oraz bezrobotnych finansowane ze kluczy masowych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do przeprowadzanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.