System bezpieczenstwa kooperatywnego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją czy robiącego przy niej człowieka. Spośród ostatniego powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia maszyn i rodzin technologicznych, producenci organizacji i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę rzecz jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny praktyce w zakresie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co najmniej jedno danie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie posiadał prestiżu na okres zatrzymania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siła na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w publicznym i otwartym zajęciu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być oznaczony w możliwość rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nastąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej granie jest nieprawidłowe.