Strefa zagrozenia wybuchem przepisy

ATEX – istnieje wówczas reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, przeznaczony do korzystania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w częściach związanych z tą dyrektywą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w kolejnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być niezgodne z dyrektywą, i nie posiadają prawa zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę albo jest zgodny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://oprogramowanie-krk.pl/post/pc-market.html

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE posiadały duże utrudnienia w wolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do lekturze w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w utrzymanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w mieszkanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.