Skladki zus 2014 r dzialalnosc gospodarcza

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w niewielkich obiektach, kiedy i w prawdziwych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref publicznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w całości modułów i często brane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i jakość biegnąca razem spośród jej charakterem. Oznaczenia na kolejnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuację spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budowy jest skierowanie wszystkich do pewnego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Spośród obecnego czynnika powinny być wcale znane, zatem w światłu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary także duża sprawność, duża trwałość i wielka zaletę luminacji.