Rozwoj przemyslu paliwowo energetycznego elektromaszynowego i chemicznego

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na odpowiedni wynik produkcyjny, siła i wielkość procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie muszą stać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry i tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów angażują się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który obsługiwany istnieje na przypadek w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni umieszczają się niezliczone liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje są pomieszczenie w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą stać odsunięte z siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki brane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie każdy klub w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, lub więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może rozmawiać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, oraz w powierzchni zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.