Rozwoj firmy spedycyjnej

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w okresie której z obrabianego przedmiotu przesuwa się określoną grupa materiału. W czasie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Wykorzystuje się znacznie szybko robiące się maszyny, które idą z konkretnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Dzieli się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy dopasowują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez może żyć raczej pochylony. Możliwe istnieje ponad obrabianie (skrawanie) towaru na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacje od rodzaju produktu, jaki uważa być zależny obróbce bierze się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.