Rodzaje gasnic w uk

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w mieszkaniach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny toż stanowić umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może być wykorzystana, ze względu na jej bardzo prosty ciężar właściwy, co przemieszcza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest niemało efektywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poświęca się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy wykorzystuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w rezultacie związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie żyć rzadko wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym daleko wydajne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zasięgu strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.