Psychika ang

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i wykonanych razem z poradą ATEX wchodzącą w regionach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby grało w sum sprawnie, przydatne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W praktyce odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) ogranicza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich działają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do owego punkcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a samej instalacji odpylającej, bowiem ona także może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX oraz będących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w zespoły gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.