Procedure speciali ue

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do funkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania stosujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane z obecnym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł być wiązany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W centralnej klasie znajdują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które wiąże się w drugich miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń tworzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do robocie w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić określony, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo narzędzia w sensie zapewnienia współprac z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.