Pospiech rafal

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Kiedy na bliskiej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów odnosi się inne środki gaśnicze. Największym jest tak woda. Choć nie w wszystkim przykładu można się nią podawać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika może z tego, że można ją traktować tylko w mieszkaniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, iż nie ważna z niej użytkować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę daje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Zaś w tych wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.