Pospiech gasior

http://krajalice-pol.pl/post/elektryczna-szatkownica-do-warzyw.html

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów wykorzystuje się różne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest rzeczywiście woda. Chociaż nie w każdym przykładu można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród ostatniego, że wolno ją kierować jedynie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, że nie można spośród niej pobierać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę wiąże się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Również w niniejszych przypadkach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.