Pompy obiegowe

O tym, do czego jest pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia używane do przetłaczania produktów lekkich i półpłynnych. Ukazują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najdelikatniejsze produkty nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych umieszcza się na wykonaniu pompy tłokowej wyporowej. W początkowym etapie pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku zajmującego się w walcu a wówczas stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki zabieg, aby pompa miała okazja zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można wymienić różne sposoby napędów dawanych w pompach tłokowych, gdy na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu prawdopodobnych jest mnóstwo nowych wykorzystań tych pomp, w nowych gałęziach przemysłu.

Gdy teraz wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Korzystając z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak również gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przyznają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To tworzy, iż jest wtedy gatunek pomp najczęściej granych w technologii.

Wśród wielkich zalet, jakie uważają tego rodzaju pompy należy z pewnością wymienić lepsze wykorzystanie energii poprzez szeroką możliwość zmian obciążeń. Do tego atutem takiego rozwiązania będzie mocna wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która że istnieć tłoczona przy wykorzystaniu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Jednakże nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest dość niewielka wydajność zintegrowana z wielkimi kosztami eksploatacyjnymi. Pomimo to sporo przedsiębiorców kwalifikuje się na ostatni tymże pomp ze powodu na fakt, że ich wady przeważają nad wadami.