Plan finansowy 2014

Symfonia program to pakiet, który pomaga prowadzenie w lokalnych oraz średnich firmach. Stanowi o pierwszy polski zintegrowany pakiet, jaki stał stworzony szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to wspomaga w zarządzaniu firmy w jej naturalnej praktyce w postaci ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe ma zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w wydatnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i wewnętrznych. Moduł Kadry oraz Płace dostarcza do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi pracowników. Dzięki nim ważna łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Poprawia on w oddaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel uczestniczy w myśli sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest wygodna dla marek posiadających kilka oddziałów i w sumie kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zjadany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś przygotowany dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu ważna wykonywać rozrachunki z urzędami i pracownikami. W ogromnym stopniu ułatwia analizy dochodowości.