Odpylanie suche i mokre

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, zajmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej zaś w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji a dla zdrowia człowieka (większość spośród nich dysponuje działanie toksyczne), stąd też skuteczne systemy odpylania są istotny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także hamować ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim płynie do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie istotną czynnością w sposobach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w sukcesu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Innym elementem drogim w budowy jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe zawierają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.