Odpylanie krakow

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania powinien stanowić przyrządzany we jakichkolwiek pomieszczeniach, w jakich żyje realne zagrożenie wybuchem pyłu, jaki jest gromadzony i transportowany. W ciągu odpylania daje się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i budowane do konkretnej instalacji. Dobieranie i planowanie postępuje w rodzaj uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy i zabezpieczenia, które biorą za zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.
Podstawowym zadaniem odpylania atex jest zrobienie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu można będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego poziomu, jaki będzie miły także dla personelu, jak również dla urządzeń oraz systemów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do spełnienia zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń zwraca się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej silna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego początku to zespół tłumienia wybuchu. W magazyn całego organizmu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia poddanego ochronie. Celem wtrysku jest ograniczenie wybuchu. Reakcja pragnie być szybka. Liczona istnieje w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na targu widocznych jest dużo nowych typów odpylaczy, w niniejszym zwłaszcza odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.