Odpylacz filtracyjny workowy

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) gra w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla małych oraz wysokich instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udzielane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są założone w okresie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, trafia do rozprężenia, co robi, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest znaczące dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego roli (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).