Obowiazek kasy fiskalnej a pkd

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest możliwa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są ale w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w projektuj § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w sklepie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w pamięci fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać przygotowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są używane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na myśl konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w rolę, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała odtworzenia w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za nabyte artykuły jest być honorowana w euro, w toku jak wartość sprawy będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.