Obowiazek alimentacyjny rodzicow

Dyrektywa ATEX jest faktem, którego nadrzędnym obiektem jest warta stref zagrożonych przed wybuchem. Zasada ta zabiera się do jakichś urządzeń i systemów ochronnych, jakie w technologia naturalny lub niscy mogą wywołać do wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta istotne miejsce tworzy na przykład dla kopalń, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchu.

Dokument ten reguluje wymagania atex w zakresie omawianych urządzeń. Jednakże należy mieć, iż są to chcenia ogólne, jakie potrafią być rozszerzane innymi dokumentami. Należy mieć jednak, iż wymagania specjalne w żaden szkoła nie mogą stanowić niezgodne z Regułą. Jednym z zastrzeżeń atex jest konieczność sprawdzenia oraz oznakowania urządzenia lub systemu ochronnego pod względem zgodności z wymogami bezpieczeństwa. Sprawdzania takiego dokonuje jednostka notyfikacyjna, a wszystkie urządzenie powinno być wyposażone w ruch CE, jaki powinien być pewny dla wszystkiego. Oznaczenie CE ma przychodzić na bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia oraz ochronę środowiska. Ponadto urządzenia i sposoby ochronne powinny stanowić zaopatrzone w oznakowanie Ex – czyli specjalistyczne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Zarówno urządzenia jak również style ochronne, które będą pracować/znajdować się w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego powinny stanowić wykonane zgodnie z znają techniczną. Składa się je na bazie analizy możliwych uszkodzeń podczas pracy. W ostatni jeden droga muszą zostać wykonane zarówno standardowi jak i podzespoły. Urządzenia, systemy ochronne, części, podzespoły należy prowadzić z takich materiałów by w żaden pomoc nie potrafiły się dodać do zapłonu. To mówi, że nie mogą stanowił łatwopalne, a także nie mogą przechodzić w odpowiedź chemiczną z treścią wybuchową. Nazywa to, iż w żaden możliwość nie mogą w nieodpowiedni sposób wpłynąć na pokrycie przeciwwybuchowe. Muszą być pewne na korozję, stosowanie się, na prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczną i skutki temperatur. Dyrektywa ATEX posiada na planie przede wszystkich wartę życia oraz zdrowia ludzkiego.