Modul program jati diri

zasuwy odcinające

Program Enova ma dużo modułów, które mogą być cenne w marce bądź w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego funkcjonowania. Moduł Kadry natomiast Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on dokładnie aktualizowany do dzisiaj wchodzących w Polsce przepisów. Cechuje go przejrzysty i popularny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje ponad w sumie kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę firmy w roli ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań tych i starych. To przy jego uwadze przeprowadzane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Daje on oraz ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze materiałami trwałymi. Moduł dostępny istnieje ponad za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest kierowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są powiązane z obecnymi materiałami. Pracę z elementem można podjąć w jakimkolwiek okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i decydowania cenników i zbierania wiedzy o klientach firmy. Aplikacja Handel pozwala jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie istotnym modułem istnieje też CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on oddane o klientach, ale pozwala te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i budowania innego typu sprawozdań. Urządzenie zatem w znaczącym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe ma za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji domowych oraz zagranicznych. W sporym stopniu poprawia on działanie przedsiębiorstwa na tym polu. Enova cennik jest stosowany sam do każdej firmy. Czynniki brane pod wycieczkę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest zarówno możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, dobra i platynowa.