Mikroskop 2000x

Trudno nam wyobrazić sobie dzisiejszy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i usprawniających pracę człowieka. Wszelkie typy prac wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które są zawodne i słuchają awariom. Aby zapobiec zgubnemu wpływowi usterki na pełny proces produkcyjny, konieczne jest branie środków ochronie, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te niskie elementy odgrywają szczególnie istotną rolę w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w przypadku awarii. Ich odpowiednie leczenie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w różne miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W zależności od tego, czy płytki zarabiają w cieczach, czy w gazach, różnią się między sobą kształtem i sposobem zastosowanej technologii. Pewny typ tych momentów bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu pewnej liczby ciśnienia medium, w którym się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki prowadzone są przy pomocy lasera oraz zajmują jedynie minimalne osłabienia w naszej strukturze, zezwalające na wstęp głowicy. Płytki pełnią podobną wielkość do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica między tymi dwoma rodzajami zabezpieczeń polega na tym, że pierwsze z nich chcą każdorazowej wymiany po wyjściu awarii. Ich niska forma sprawia jednak, że są one o znacznie tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa pewno żyć ponad zastosowane wraz z zaworem. W takim wypadku oba elementy wzajemnie poszerzają swoją rolę. Rolą płytki jest ochrona zaworu przed zakażeniem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Zaletą tego podejścia jest okazja zastosowania zaworu o nieco gorszych parametrach technologicznych i materiałowych, za który damy tanio niż w przypadku zakupu zaworu do własnej pracy. Dobór optymalnego rozwiązania winien stanowić natomiast zależny od stron konkretnej maszyny.