Latarki przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które zaczynane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych albo ich elementów i części.

suszarnia bębnowa

W kontakcie ze znacznymi rozbieżnościami w kierunku bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo prostszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do lektury w ostatnich dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić dość oznakowane i przejść szereg testów, jakie biorą na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i świadczenia tego gatunku urządzeń. Dobrze na punkt Atex znajdziesz tutaj.