Kasa fiskalna zgloszenie

Moment może okazać się, że człowiek otrzyma wysoką karę finansową, gdyż nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kwocie fiskalnej.Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To wielu niższy obrót niż w minionych latach. Ministerstwo Finansów, będzie iść do ostatniego, aby tę zasadę ograniczyć, tworząc kolejną listę zawodów, w jakich handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i sposób muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, gdyby nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy całkowicie zwolnić ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny był ją umieć, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza że zostać pozbawionym prosta do odliczenia lub zwrotu z podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym dobra do odliczenia 30% podatku naliczonego w terminie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma także za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie pokaże tej transakcji w komplecie w deklaracji VAT zostanie także ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stron do samochodów, jest powiązana z dostawą sprzętu telewizyjnego czy radiowego i tym odpowiednich, części sprzętu fotograficznego - podatnik musi być kasę fiskalną. Tak jedno jest kiedy przejmuje się dostawą wyrobów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź materiałów oddanych do zastosowania, lub na aukcja. Obowiązek bez względu na roczny dochód dotyczy także sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez sensu na dowód PKWIU z jakimiś elementami. W tymże roku zostanie odebrane zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy dają usługi na myśl osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że każde świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. I sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w przypadku gdy podobna czynność została dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Racja ci podatnicy robiący tych operacje w 2015 roku muszą używać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.