Kasa fiskalna jako srodek trwaly

Przedsiębiorcy prowadzący kampania gospodarczą, w jakiej stosują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo dużo wymogów. Jednym z nich istnieje cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez dany w normalnym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na platformie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było chronić przez okres dwóch lat. Począwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na okres lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Natomiast muszą pamiętać jeszcze o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że okres pięcioletni liczony istnieje od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest okres pięciu lat? Przede każdym ze względu na to, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Żyje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę duży stan jest niezbędne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma miejsce dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej część cenę oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że mimo iż ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi zatem nie wskazał sytuacji w jakiej powinny stanowić one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają okazja archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy także mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden zabieg nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.