Kasa fiskalna elzab jota e

Na początek warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki produkowane w porządku gwarancji oraz po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a ponadto usługę w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy również ich współpraca z nadrukami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgoda z wpisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do współprace z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami daje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją energię czy z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego oceniane są przede ludziom te momenty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak to w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które docierają na funkcjonowanie kasy, ani także nie sprawdza, czy kolejne elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, lecz będą wtedy czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.