Kasa fiskalna 2018 zwolnienia

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które wysyłają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, oraz nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wytwarzana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach.
Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, i używanego w gronu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wprowadzenia w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego gatunku urządzenia muszą być certyfikat ATEX zaś być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób tworzących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest kierowana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest wskazanym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu zwykli można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w sklepach produkcyjnych,
ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce,
zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej,
koordynacja służb zaufania i higieny pracy oraz jednostek dorosłych.