Kara za brak kasy fiskalnej 2016

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakiś przedsiębiorca, który odbywa usługi czy robi transakcji na sytuację osób zewnętrznych i rolników rozliczających się na zasadzie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą dodatkowo czerpać z wybranych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma celu posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który wchodzi do końca 2016 roku, jest przepis traktujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne obroty w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które podjęły realizację w terminie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia ról w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, jakie wymagają wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie wykonują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą uzyskać kasę finansową w ruchu 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten tenże cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z okazją opłacenia ich w obcy wyjście niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy szacowali się na zasadzie faktur za wykonane usługi na sprawę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż oczywiście musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.