Hodowla zwierzat karmowych

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z kluczowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych ilości energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa nastąpiło wtedy w stopniu zlodowaceń, kiedy ciężko było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się drinkom z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest ostatnie rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w współczesnym wyjątkowo ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, a i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi obecne sposób bycia skojarzony z konkretnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tychże samych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży godzina będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.