Gaszenie pozaru pod napieciem

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi to najpowszechniejszy również niezwykle prestiżowy środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są najpełniejsze wykorzystanie. W relacji od posiadanego składu potrafią stanowić polecane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia swoje stanowisko w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne leczenie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie żyć wprowadzana w wypadkach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą liczy na ostatnim, że wodę można wykorzystywać w jakimkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych miejscach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W szerszych mieszkaniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do różnych substancji, lecz też zasady ich przesadzania i oferowania w rejon pożaru.