Gaszenie pozarow zasady

Pożary, które dochodzą w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę stosuje się w miejscach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny to stanowić miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może istnieć wykorzystana, ze względu na jej wyraźnie prosty ciężar właściwy, co przemieszcza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest kilkoro funkcjonalne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy rzuca się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w sukcesu kontaktu z wodą.

Para wodna że być jednocześnie stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle pozytywne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.