Gastronomia 1 listopada

https://berndson.pl/hr/proces-skutecznej-rekrutacji-i-selekcji-pracownikow-stopien-i

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik połączonych z naukami psychologicznymi. Jest obecne gatunek szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w sensie odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy odbywają ze swoimi facetami na różnych płaszczyznach np. w kontrakcie spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a jeszcze analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z drugimi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych projektów oraz skupienie na optymalizacji działań dążących do ich dojścia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste poglądy i środki intelektualne. Pozostałymi częściami istotnymi w szkoleniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w procesie rozwijania się; jest utworzony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; projektem jest rozprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.