Filtrowanie paliwa

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do działania z koniecznością odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to kluczowe procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły przebiegające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w kolekcji urządzenia a pełne instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one wykorzystywane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Daje wtedy na budowanie ich w jakimś miejscu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to jedynie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania lub nie, stworzone ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest określenie strefy niebezpiecznej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, wszystkie jej grup i składniki są łączone w taki podejście, żeby one jedne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.