Ewidencjonowanie sprzedazy bez kasy

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas finansowych to obowiązek większości przedsiębiorców oferujących usługi na myśl osób fizycznych nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych. Po zainstalowaniu kasy fiskalnej podatnik może złożyć wniosek o zwrot kosztów wziętych na zakup wyposażenia do wysokości 700zł.

 

O zwrot wydatków na zakup kasy może starać się każdy przedsiębiorca, który zainstalował kasę w funkcjonującym go czasie i prawidłowo powiadomił o tym typowy urząd skarbowy. Czasy dla danych części są różne. Dla handlu, z dobrymi wyjątkami moment instalowania kasy fiskalnej zależny jest on z zakupów i tworzy obecnie 20 tys. zł za dany rok kalendarzowy.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_posnet_neo/

Kwota 20 tys. zł dotyczy tylko ruchów na sytuacja osób fizycznych nieprowadzących działalności finansowej i rolników ryczałtowych. By nie przekroczyć tej ilości i zainstalować kasę fiskalną w normalnym momencie warto dokładnie wcześniej ją zakupić i powiadomić urząd skarbowy o chwili i mieszkaniu jej instalacji. Następnie po fiskalizacji, nie później niż 7-go dnia, trzeba złożyć drugi dokument opowiadający o wprowadzeniu urządzenia. Urząd skarbowy nada numer ewidencyjny, który podatnik będzie musiał w forma były nanieść na kasę.

Od momentu instalacji, podatnik ma cel cały obrót ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, zarówno gotówkowy, jak również bezgotówkowy. Kwota należna pragnie być ustalona na kwotę, a paragon fiskalny wydany klientowi. Jednak sprowadza się, że podatnik popełni błąd, wprowadzając nieprawidłową kwotę. Wprowadzony i wydrukowany zły bilet na kasie fiskalnej należy określić na odwrocie i zostać w tekstach księgowych. Jedynie na takiej substancji będzie ważna wykonać korektę sprzedaży. Natomiast prawidłowy paragon dla kupującego należy wydrukować ponownie. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien ich nauczyć o właściwym funkcjonowaniu. Dają się niestety przypadki, że przerażony pracownik, który popełnił błąd wyrzuca wadliwy paragon a właśnie przy raporcie miesięcznym widać zawyżone obroty. Warto w takim przypadku zainwestować w urządzenia fiskalne kraków posiadające kopie elektroniczne wystawianych paragonów na karcie pamięci.