Dyrektywa atex 201434ue rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Sprowadza się w centralnej wadze do życzeń jakie potrzebują istnieć zadowolone przez produkt, który pozostawiony jest do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a jeszcze systemy ochronne, które dane są do wprowadzania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX wywodzi się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa stosuje się wyłącznie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
W tej dyrektywie wymagania szczegółowe dostarczane są w granicach. Natomiast informując o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w danych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa cechuje się obligatoryjnością. Jej projektem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem dostaną we jakichkolwiek państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX zabiera się do grupie składowych, wtedy jeśli są miejsce dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu i sposobów ochronnych. Kieruje się także do urządzeń, które zatrudniane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a których obecność że liczyć swój nacisk na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie stawia się do aparatury medycznej, urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do specjalistycznego stosowania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego tylko do końców wojskowych i większości środków transportu.
Dla całych wyrobów danych do brania w okolicach zagrożonych wybuchem wymagania wszystkie i rozwijające dla konkretnych rodzin i jakości wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zamknięte w Dodatku II.
Dania a systemy ochronne mogą być tematem także innych dyrektyw, dotyczących różnych aspektów i jakie dodatkowo przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE.