Druga strefa zagrozenia gazowego

Do wybuchu może trafić właśnie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka gra z normy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo nowych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i tworzyły dużą barierę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą zawierają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, oddany do łączenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi częściami, potrafią być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być różne z zasadami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do książki w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których składa zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak również jego intensywności: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Natomiast toż urządzenia przeznaczone do lektury w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do akcji na powierzchni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz siły na wpadnięcia. Na efekt jest dokładna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.