Controlling t codes in sap

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejkolwiek solidnej firmie. Controlling zajmuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością ekonomiczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz liczniejsza miara i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w spółce, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma sprawiać, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej form. Obraca się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych nakłada się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeśli jesteśmy do postępowania z rachunkowością zarządczą.