Certyfikowane znaki drogowe

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, przydatne jest stosowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach prawych na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w terenie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a całych systemów kontroli przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w kontraktu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które siedzą w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia dostające się w takich strefach powinny mieć stosowne certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją to w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca grająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z prawami wprowadzonymi w dyrektywie, powinien stanowić zrobiony razem z uruchomionymi w niej informacjami, co w praktyce ma doprowadzać do ograniczenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa mężczyzn i akcesoriów (oraz środowiska) siedzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.